westerlicht sleept subsidie binnen

De energietransitie is een plek waar heel veel thema’s samenkomen die van belang zijn voor een prettige en leefbare buurt; (kansen)gelijkheid, werkgelegenheid, sociale cohesie, eigenaarschap, zelfredzaamheid en ook kunst & cultuur.

Om dit te realiseren heeft de gemeente Amsterdam voor het jaar 2022 een bedrag van 39.000 euro aan Westerlicht gegund. Een en het ander vergt enige coördinerende slagkracht maar vooral het vermogen tot slimme verbindingen. Zo wensen we de energie transitie te koppelen aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen uit het stadsdeel in de (energie) installatie industrie. Ook leent het onderwerp zich uitstekend om de participatie van bewoners, volwassenen en kinderen – te bevorderen. Volwassenen als mede initiatiefnemer van duurzaamheidsinitiatieven, als meedenker maar ook – en vooral – als mede eigenaar van nieuw te realiseren (buurt) energie systemen of huisgebonden (zonnepanelen, warmtebron) systemen.
We committeren basisscholen en hun kinderen aan de agenda voor een duurzame stad. Kinderen als voorvechters en ambassadeurs van een duurzame toekomst. Daarmee versterken we ook de sociale cohesie in buurten en zelfs op straatniveau. We betrekken creatievelingen in ontwerpen, pr en promotie voor een duurzame toekomst van woning, straat en buurt. Voor draagvlak en commitment.

Plaats een reactie