Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht

Marjo Mittelmeijer is Secretaris Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht. Ze laat ons weten dat ze in buurt 10 niet tevreden zijn met de wijze waarop het voorkeursalternatief is gekozen, binnen de warmtevisie van de gemeente, omdat het zonder inspraak van bewoners en aanbod van andere alternatieven tot stand is gekomen. De wijk wil volgens Mittelmeijer juist weten welke mogelijkheden er zijn.

Vanuit deze vraag naar helderheid is de belangenvereniging opgericht. Samen willen bewoners zoeken naar informatie en manieren om een positie te kiezen binnen de energietransitie. Verkennen van de mogelijkheden en kansen die de buurt biedt, is de eerste stap. Daarom wordt er een vragenlijst uitgezet onder bewoners.

Op dit moment beginnen bewoners elkaar op te zoeken in Buurt 10. Ze realiseren zich dat je samen sterk staat en beginnen zich te organiseren. Door het gesprek te voeren met elkaar willen ze een positieve draai geven aan het complexe thema en realiseren dat ze positie kunnen innemen in de transitie.