Larissa tegen het straatvuil

Bewoners van het Overtoomse Veld in Nieuw West gaan al een tijd gezamenlijk het zwerfvuil te lijf. Iedere woensdag verzamelen ze zich op het August Allabéplein, tussen de Lidl en de Aldi om twee uurtjes zwerfvuil op te prikken.

Initiatiefnemer Larissa Korporaal: “Het is fijn om iets te kunnen doen, in plaats van je alleen maar te ergeren aan de troep. Samen een rondje wandelen en iets aan de rommel doen is bovendien gezellig en een manier om nieuwe mensen te leren kennen.” 

Bent u geïnspireerd door dit verhaal? Larissa kan mensen uit andere buurten uitleggen hoe je een goed zwerfvuil-team opzet. 

Meer informatie:

larissakorporaal@gmail.com of 06-15903279