Duurzaam Oostoever

Duurzaam Oostoever is een koploper, omdat zij al een tijd bezig zijn om zich te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en in de zoektocht naar duurzaamheidsoplossingen al onderzoek hebben gedaan en resultaten hebben geboekt.

Duurzaam Oostoever is ooit begonnen om langs de deuren te gaan bij buren om draagvlak te peilen voor zonnepanelen op daken. Na anderhalf jaar is er een sterke organisatie ontstaan van betrokken bewoners die subsidie krijgen om hun plannen te realiseren. Daartoe is de coöperatie ‘Oostoever Duurzaam’ opgericht. Trekker Matthijs Elzinga merkt dat het klimaatbewustzijn sterker wordt en dat mensen individueel hun steentje willen bijdragen. Door diverse projecten zoals groene daken, collectieve zonnecollectoren en verschillende bijeenkomsten, lukt het steeds beter om een grote groep actieve bewoners te verzamelen, die met elkaar als doel hebben een CO2-neutrale warmtevoorziening te realiseren.

Inmiddels loopt de verkenningsfase voor duurzame alternatieven. Hiervoor heeft Duurzaam Oostoever €15.000 subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam om te onderzoeken wat er mogelijk is in deze wijk. Er zijn meerdere opties, zoals een lokaal warmtenet, all-electric of een collectieve warmtepomp. Duurzaam Oostoever heeft op dit moment als voorkeur om all-electric te worden. Ze willen lokaal opwekken en opslaan. Daarnaast zoeken ze naar manieren om warmte te winnen uit de Sloterplas.

Kijk hier voor meer informatie https://duurzaamoostoever.nl/