Kaskantine

De Kaskantine ligt, na drie verhuizingen, op het terrein van sportpark Riekerhaven. Ook zij geloven er in dat verandering ontstaat bij degenen die er onderdeel van uitmaken, namelijk de bewoners. We spreken met de oprichter van de Kaskantine, Menno Houtstra.

In Nieuw-West hebben lang niet alle bewoners toegang tot een duurzame manier van leven, stelt hij. Vanwege een te kleine portemonnee maken bewoners andere keuzes. Daarnaast is er, volgens hem, vanuit de gemeente weinig ruimte voor het plaatsen van groen. Hun bedrijfsmodel werkt via een Donut Fonds, waarmee ze gelijktijdig de buurteconomie versterken en proberen te zorgen dat ze de huur kunnen betalen. ‘We vragen aan het bedrijfsleven en aan de gemeente om dit Donut Fonds te vullen, zodat we niet voor iedere losse activiteit subsidie hoeven aan te vragen’, vertelt Houstra.

De gemeente helpt door de Kaskantine gebruik te laten maken van stukjes ongebruikte grond waar ze zich vestigen en ‘off grid’ een bijdrage leveren aan het versterken van de welvaart in de buurt. Ze organiseren onder andere buurtetentjes en cursussen zoals smoothies maken, composteren, fietsen repareren en tuinieren.

Houstra benadrukt tijdens het gesprek dat wanneer het aankomt op de energietransitie er volgens hem behoefte is aan een tegengeluid, juist in Slotervaart. Niet verspillen en vervuilen maar naar een existentiële economie waar duurzaamheid in energie, land, water en voedsel voorop staat. Dit gaat niet zonder draagkracht en lukt alleen als bewoners en ondernemers aanhaken. Daarom is de Kaskantine in Riekerhaven een buurtcoalitie aan het oprichten die deze ambitie gaat helpen realiseren.