Mathijs over de club in de club

Matthijs Elzinga op energiecampagne in Oostoever. (Foto: Liesbeth Dingemans)


Binnen energiecoöperatie Westerlicht zijn ook kleinere groepen actief die in hun directe omgeving werken aan verduurzaming.  Matthijs Elzinga (1975) is de voortrekker van de energietransitie in de wijk Oostoever bij de Sloterplas.  

Om iets voor elkaar te krijgen moet je alle betrokkenen meenemen en dat lukt als je probeert te kijken naar het gezamenlijke belang. Dat is het vertrekpunt. In Oostoever zijn we begonnen met het collectief inkopen van zonnepanelen bij een installateur uit de buurt. Deze geeft ons een korting die hoger wordt naarmate er meer mensen meedoen.

Ook zijn we van start gegaan met het aanleggen van groene daken op alle schuurtjes door er sedum op te planten. De milieuwinst is meegenomen, maar belangrijker is misschien wel dat er dingen ontstaan die buurtbewoners samen doen. Zo zijn mensen gemakkelijker enthousiast te maken voor verdere ontwikkelingen.  

In de wijk Oostoever denken ze ook na over vervanging van aardgas als energiebron. De nabijgelegen Sloterplas kan gebruikt worden als warmtebron. Het water uit de plas kan met een centrale warmtepomp bruikbaar gemaakt worden voor de verwarming van huizen. 

Wilt u meer weten van hoe Matthijs dat in zijn buurt aanpakt? Mail ‘m op: matthijs.elzinga@gmail.com