Stadskas en Café Flink

Een voorbeeld van het resultaat van dialoog en contact zijn ‘De Stadskas’ en ‘Café Flink’. Beiden zijn initiatieven van Maaike Belder en zijn naast elkaar gelegen in de buurt Overtoomseveld, wat de eerste klimaatneutrale buurt van Amsterdam is. Toen woningbouwcorporatie Eigen Haard Maaike vroeg om te gaan ondernemen, startte ze Café Flink als een podium voor de buurt. ‘Mensen kunnen Flink gebruiken als ze iets te vertellen hebben’, zegt Belder tijdens het gesprek. Dat Belder een verbinder pur sang is blijkt door de vele mensen die voorbijkomen en naar haar zwaaien tijdens ons gesprek. Ze zegt zelf dat er een hele mooie mix aan bewoners bij haar over de vloer komt.

Belder laat aan andere ondernemers en buurtbewoners zien dat het mogelijk is om klimaatneutraal te ondernemen en/of te leven. Ze heeft bij Eigen Haard een training gevolgd tot energiecoach met als doel andere bewoners te coachen op energiebesparing en duurzaamheid.

Deze duurzame manier van denken zie je ook terug in het project De Stadskas, wat naast Café Flink ligt. Deze tuintjes worden op een natuurlijke manier gerund, ze gebruiken geen artificiële middelen bij het verbouwen van de gewassen. De twintig tuinen worden bijgehouden door bewoners. Je krijgt twee jaar lang een tuin en leert zo op een natuurvriendelijke manier tuinieren.

We merken dat dit project een grote meerwaarde heeft voor de buurt. Het brengt mensen samen en geeft mensen toegang tot kennis die ze eerst niet hadden. Deze bewustwording zorgt ervoor dat ze makkelijker een positie binnen de energietransitie kunnen innemen.