Werkgroep Energietransitie Nieuw-Sloten (W.E.N.S.)

Een andere manier om in warmte te voorzien is het gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld een datacenter. W.E.N.S. speelt met de gedachte om een buurtenergiesysteem te creëren met een eigen energiecoöperatie. Dit zou dan kunnen van restwarmte die afkomstig is van ‘Global Switch’, een datacenter in de buurt. Zelf energie opslaan en zo op een slimme manier aan de energiebehoefte voldoen. Trekker Hans Roeland Poolman heeft daar in een gesprek meer over verteld.

De werkgroep bestaat inmiddels uit een kleine tien leden en heeft zichzelf als doel gesteld de energietransitie vooruit te helpen door deze inclusiever en toegankelijker te maken voor álle bewoners. De focus ligt op in beeld krijgen hoe de buurt in de transitie staat en achterhalen welke informatie, tips en tricks de buurt kunnen helpen voorbereiden op de energietransitie. Om hier een beeld van te krijgen is samen met de TU-Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam de buurt geraadpleegd. Dit onderzoek was een combinatie van informeren, presenteren van verschillende opties en de respondenten op de stoel van de beleidsmaker zetten. Respondenten werd gevraagd om fictief punten te verdelen over een aantal opties en open vragen te beantwoorden. Zo kregen de onderzoekers een beter beeld van de belangen en afwegingen. Daarbij waren vierhonderd bewoners aanwezig op 6.500 woningen. Deze groep bestond voornamelijk uit ‘the usual suspects’, namelijk gepensioneerde mannen. Dit is wat de onderzoekers van tevoren ongeveer verwacht hadden. Een interessant resultaat van het onderzoek was dat het onderzoek een breed scala aan oplossingen en visies opleverde over de route naar aardgasvrij toe. De meningen waren zeer verdeeld, maar het belang werd door iedereen gedeeld.

De wijk Nieuw-Sloten is divers en W.E.N.S. merkt op dat nu nog lang niet iedereen bereikt wordt. Ze worstelen met de vraag: hoe creëer draagvlak bij bewoners? Misschien via wederkerigheid, oppert W.E.N.S. De energietransitie kan namelijk ook werkgelegenheid opleveren. Er wordt gesproken over een tekort aan vakbekwame mensen die de fysieke energietransitie uit kunnen voeren. Wellicht schuilt hier een oplossing in?