Energie Coöperatie Westerlicht

Word lid van Energie Coöperatie Westerlicht!

Duurzaam, schoon en samen.

De doelstelling van Westerlicht. Een schone, duurzame en inclusieve stad. Je kunt ook een Westerlichter worden. Mee denken, mee praten, mee doen. Kennis, netwerken, tijd en ambitie delen. Samen het onmogelijke mogelijk maken.

Je kunt lid worden door 1 euro over te maken op bankrekening NL69 INGB0006009771, tnv Samenwonen-Samenleven, ovv EC Westerlicht met vermelding van je emailadres)

lees meer….