Lid worden van Westerlicht

Duurzaam, schoon en samen.
Zo kun je de doelstelling van de Energie Coöperatie Westerlicht samenvatten. Westerlicht zet in op duurzaamheid, op een schone – duurzame stad maar ook op een inclusieve stad. Daarom combineren we schoon met samen. Sluit jij je aan?

Lidmaatschap

Je kunt ook een Westerlichter worden. Dan kun je mee denken, meepraten in de algemene ledenvergadering. Kennis delen, netwerken delen, tijd delen. Samen het onmogelijke mogelijk maken.

Vul dan even het onderstaand formulier in. Je kunt lid worden door 1 euro over te maken op bankrekening NL69 INGB0006009771, tnv Samenwonen-Samenleven, ovv EC Westerlicht met vermelding van je emailadres (voor uitnodigingen voor de ALV, de algemene leden vergadering)

Lid, mede-eigenaar van duurzame projecten

Als lid kun je mede-eigenaar worden van een van de projecten. Dat doe je door een bedrag over te maken. Het project Ru Pare – dak is zo’n project waar jij als lid mede-eigenaar van kan worden. Je koopt een stukje van de zonnepaneel of een hele of, als je veel geld over hebt, meerdere.
Als mede-eigenaar bepaal je – samen met andere mede-eigenaren – de koers van het project. Je wordt op de hoogte gehouden en moet – samen met anderen – keuzes maken en kwesties tackelen.

Rendement (resultaat) van je bijdrage

Jouw bijdrage levert niet alleen duurzame schone stroom op, maar ook een rendement. Met dat rendement maken we weer andere projecten mogelijk of je – als je daarvoor kiest – kan het “uitgekeerd” krijgen. Ook kun het rendement van jouw bijdrage – helemaal of voor een deel – in de energiebank stoppen. Afhankelijk natuurlijk van het project, schommelt het rendement tussen de 2 en 5% (conservatief ingeschat)

Energiebank

De Energiebank is een potje met geld waarmee we samen garanderen dat we niet alleen duurzaam zijn, maar dat we dat ook samen doen. Ook met de mensen die geen geld hebben om mede-eigenaar te worden van een project. Leden zonder cent te makken kunnen – door tijd, talent en expertise in te zetten voor duurzaam en samen – een beroep doen op de Energiebank. Zij wisselen dan hun bijdrage in voor euro’s waarmee zij mede-eigenaar worden.
De Energiebank wordt ook gebruikt voor het financieren van sociale projecten, bijvoorbeeld het opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als zonnepanelen installateur.
Leden-eigenaren kunnen direct een bedrag storten in de Energiebank of (een deel van) hun rendement op hun bijdrage in de Energiebank stoppen.

In ontwikkeling

Op 30 april heeft een groep bewoners besloten hun initiatief om te toveren tot een Coöperatie. Westerlicht als Coöperatie is dus nog heel jong. Maar het bruist. Wil je aansluiten bij een van de werkgroepen, elke laatste dinsdag avond van de maand (19.00 uur) komen we bijeen.

Aanmelden

Top idee, ik meld me aan als 1 euro lid van Energie Coöperatie Westerlicht en ik wil als lid graag uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan een duurzaamheidsproject. Westerlicht mag me een mail sturen of bellen.