In de wijk

Guus Lambalk Oostoever
Westerlicht_zonnepanelen_Oostoever_LD_lr_20200520-6314
Westerlicht_flyere_Oostoever_LD_lr_20200523-6451

RU PARÉ

Ons eigen Huis van de Wijk is de eerste van de concrete projecten die Westerlicht onderneemt. Op het dak liggen 180 zonnepanelen die in ieder geval ‘s zomers voorzien in de energiebehoefte van het gebouw. Westerlicht exploiteert ze…(hoe het werkt)

OOSTOEVER

De wijk Oostoever, aan de oostkant van de Sloterplas is één van de buurten waar Westerlicht samen met lokale bewoners in actie komen. Onder leiding van buurtbewoner Matthijs Elzinga begon een collectieve inkoopactie die vijftig nieuwe klanten heeft opgeleverd.

SLOTERPLAS

Een relatief nieuwe vorm van duurzame energievoorziening is warmte uit oppervlaktewater, ook bekend als TEW (Thermische energie uit water). Met één of meer warmte win installaties in de Sloterplas denken we een belangrijk deel van warmtebehoefte van ongeveer tienduizend huishoudens te kunnen

voorzien.