Privacybeleid

Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht over de manier waarop Energie Cooperatie Westerlicht met persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

  • Contactgegevens: Naam, telefoonnummer en e-mail adres

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

  • Om het netwerk van EC. Westerlicht te onderhouden
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wanneer verwerken we de persoonsgegevens?

  • Als we op onregelmatige tijden een nieuwsbrief versturen
  • Als het noodzakelijk is de persoonsgegevens te delen met andere leden

Hoelang bewaren we de persoonsgegevens?

  • De wettelijke bewaartermijnen
  • Zolang we deze nodig hebben, tijdens het lidmaatschap. We houden ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Wat zijn de rechten voor verwerking van de betreffende persoon?

  • Ter informatie
  • Ter inzage
  • Om aanpassingen te kunnen doen

Voor aanvullende vragen/opmerkingen kunt u terecht bij ecwesterlicht@gmail.com