Potloodschets Sloterplas als warmtebron

Als we de warmte van de Sloterplas willen gebruiken, hebben we de hulp nodig van allerlei deskundigen en instanties. Eén van de belangrijkste partijen is de waterbeheerder in Amsterdam Waternet. De ingenieurs van Waternet hebben een eerste schets gemaakt van hoe het water van de Sloterplas gebruikt zou kunnen worden.

Bron: Waternet

Eerste plannen.

Er zijn berekeningen gemaakt voor twee proefprojecten waarbij particulieren en een woningbouwvereniging zouden moeten meedoen. Dit zijn de eerste schetsen, je moet ergens beginnen. Het zal nog wel even duren voordat de eerste spade de grond in gaat. Eerst moet er nog veel gesproken worden met alle belanghebbenden. Wat de financiële kosten en opbrengsten van zo’n project zijn moet ook nog onderzocht worden. Pas als de omwonenden het goed vinden en als het financiële plaatje rond is, kan Westerlicht gaan denken aan het aanvragen van vergunningen.

Natuur

Waternet is in ieder geval positief over de verwachte effecten van warmtewinning op de natuur van de Sloterplas. In het water zitten nu te veel voedingsstoffen die algengroei beïnvloeden. Daardoor is het tijdens warme zomers soms onverstandig om in de plas te zwemmen. Door het gebruik van de plas als warmtebron zal de temperatuur van het water ietsje dalen. Het effect daarvan is nog niet helemaal duidelijk, maar de hoop is op een gunstig effect voor de natuur. Verder zal het gebruik van het water uit de plas gefilterd moeten worden om te voorkomen dat de warmtewisselaar te snel vies wordt. Bovendien wordt gedacht aan het plaatsen van een filter waarmee het in de plas overvloedig aanwezige fosfor uit het water gehaald kan worden. Op die manier zou de warmtewinning in de plas de natuur dubbel kunnen helpen.

Op deze website kan je nadere informatie van de overheid vinden over warmte kracht koppeling.

Plaats een reactie