Duurzaam Oostoever

Waar moet de energie vandaan komen om onze huizen te verwarmen als we geen aardgas meer willen gebruiken? Het antwoord is verrassend: uit het water. Het water om ons heen kunnen we gebruiken als een gigantische batterij waarin je warmte voor de winter en koelte voor de zomer kunt opslaan.

Energiecoöperatie Westerlicht heeft zijn oog laten vallen op de Sloterplas. ’s Zomers vangt de Sloterplas warmte op die je kunt opslaan voor de winter, voor verwarming. In de winter vangt de Sloterplas koude op die je kunt opslaan voor de zomer, voor airconditioning.

Daarvoor wordt geen water uit de plas gehaald, maar er wordt warmte en koude uitgehaald.

Dit gebeurt al op een snel groeiend aantal plaatsen in Nederland. Daar is het niet schadelijk, eerder het omgekeerde, omdat het onttrekken van warmte aan plassen zoals deze opwarming van het water verminderen. Zo bestrijden we ook botulisme en blauwalg.

Waternet gaat onderzoeken of de Sloterplas geschikt is als batterij voor warmte en koude. Aan de orde zijn de voor de hand liggende vragen: werkt het wel, is het hier ook niet schadelijk, en behouden we onze geliefde Sloterplas zoals we ‘m nu kennen? Westerlicht wil daarbij betrokken zijn, omdat de Sloterplas van alle Amsterdammers is en omdat de techniek kansen biedt voor betaalbare, duurzame energie.

Een kleine groep bewoners aan de Oostoever onderzoekt als voorlopers of zij de warmte en koude kunnen gebruiken voor hun woningen. De schaal van dit experiment is zo klein dat er geen nadelige effecten voor de plas worden verwacht. Uiteraard zal er een vergunning moeten komen en Waternet zal daar goed naar kijken.

Bron: Waternet

Op deze website kan je nadere informatie van de overheid vinden.

Westerlicht_flyere_Oostoever_LD_lr_20200523-6483
kaartje-01