Ja, ik kom naar het DuurSaamDiner op 18 maart

Stichting vooruitproject en energiecoöperatie Westerlicht organiseren samen het DuurSaamDiner voor bewoners in de wijk Overtoomse veld.

Het kenmerk van DuurSaamdiner is dat er gekookt wordt met producten die bijna de verloopdatum bereikt hebben. Deze producten worden beschikbaar gesteld door supermarkten in de buurt. Aan het eten zijn geen kosten verbonden.

Na het diner volgt er een presentatie over de duurzaamheidsvragenlijst die Westerlicht in samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft gehouden in Overtoomse veld. Daarin hebben we gevraagd naar de huidige energie situatie en naar de verwachtingen van de energietransitie. De resultaten worden in de presentatie besproken.

We hopen dat je komt!

Programma Ru Paré Community

  • Inloop: 18.00
  • Eten: 18.30
  • Presentatie resultaten duurzaamheidsvragenlijst Overtoomse Veld: 19.30

Deze bijeenkomst gaat niet door vanwege het corona-virus!