Ja, ik wil de presentatie meemaken op 28 mei

Op 18 maart wilden Stichting VoorUit en energiecoöperatie Westerlicht het DuurSaamDiner organiseren voor bewoners in de wijk Overtoomse veld. Dat werd verhinderd door het corona virus.

Nu laten we het op 28 mei doorgaan!

En kunt u het DinerWesterlicht, vegetarische couscous, vóór het begin ophalen bij de Ru Paré Community. Wij kunnen het ook thuis bezorgen als u in Overtoomse veld woont. Aan het eten zijn geen kosten verbonden.

En eten we gezamenlijk achter onze eigen computer. We houden een zogenaamde ZOOM vergadering. U krijgt hier nog informatie over.

Na het diner genuttigd te hebben volgt een presentatie van de resulaten van de Quickscan over duurzaamheid, die Westerlicht in samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft gehouden in Overtoomse veld. Daarin hebben we gevraagd naar de huidige energie situatie en naar de verwachtingen van de energietransitie.
Daarna volgt er een discussie over vervolgstappen en opstellen van een actielijst

We hopen dat je je opgeeft via onderstaand formulier! En dat we elkaar ontmoeten achter het beeldscherm.

Programma Ru Paré Community

  • Ophalen of thuisbezorgd diner: 18.00
  • Zoombijeenkomst toegankelijk: 19.00
  • Presentatie resultaten duurzaamheidsvragenlijst Overtoomse Veld: 19.30

Ja, ik wil graag meedoen op 28 mei en