Statuten

Op 28 augustus 2019 zijn de statuten van de Energie Coöperatie Westerlicht bepaald en goedgekeurd door de notaris.
Wil je het lezen?
Bekijk de akte van oprichting.