Bestuur

Op de algemene ledenvergadering op 24 september 2019 is het bestuur gekozen.

Voorzitter Jurgen van der Heijden  ec.westerlicht@gmail.com
Penningmeester Hans Krikke
Secretaris Maarten Toneman