Presentatie Enquête Overtoomse veld

Waar komt uw energie vandaan en hoeveel bent u er aan kwijt? Dat wilden we van u weten! In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft Energie coöperatie Westerlicht een vragenlijst gemaakt om de duurzaamheid van Overtoomse veld in kaart te brengen.

Het doel van deze vragenlijst is om een inzicht te krijgen van de energiehuishouding van de verschillende gebouwen in de wijk Overtoomse veld en haar leefomgeving. Alleen als we weten hoe het nu gaat kunnen we plannen maken voor een duurzamere en goedkopere toekomst.

We wilden ook weten wat u eigenlijk verwacht van een duurzame toekomst in Overtoomse veld:

  • Meer energiebesparende maatregelen in woningen en gebouwen?
  • Inspraak hebben?
  • Lagere energierekening?

Op 28 mei 2020 is er in de Ru Paré community een presentatie over de resultaten gehouden.

Met 12 man/vrouw hebben we een inspirende avond gehad. In het kort gezegd was er consensus over de stappen die in het vervolg genomen gaan worden.
Veel bewustwording over energie in de wijk creeren door middel van voorlichting. Op een laagdrempelige en inzichtelijke manier. Er is ook behoefte aan de energiecoach die voorlichting geeft aan de individuele bewoner om besparingen in huis te realiseren .