Oostoever gaat om: 7,5% collectiviteitskorting bij meer dan vijftig deelnemers.

De wijk Oostoever in Slotervaart is de eerste buurt die samen met energiecoöperatie Westerlicht collectief zonnepanelen zal inkopen. Op maandag 13 januari kreeg een groep geïnteresseerden voorlichting van de initiatiefnemer Matthijs Elzinga, de installateur Guus Lambalk en energieadviseur Huibert Spoorenberg. Hieronder de links naar hun presentaties:

Presentatie zonnepanelen – Guus Lambalk, installateur

Presentatie energiebesparing – Huibert Spoorenberg, energie-adviseur.

Samen staat we sterk

Matthijs Elzinga benadrukte dat er meer voordelen zijn dan alleen collectiviteitskorting. ‘We gaan op termijn af van fossiele brandstoffen zoals gas, dat is nou eenmaal besloten.’ Hij ziet het inkopen van zonnepanelen als een eerste stap. Volgende stappen zijn het gezamenlijk beheer van de zelf opgewekte energie met bijvoorbeeld een buurt-batterij. Over een paar jaar kunnen we ook collectief meedoen aan alternatieve energieopwekking, zoals het gebruiken van de warmte van de Sloterplas voor de verwarming van onze woningen. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om sociaal te investeren. Kortingen van leveranciers kunnen gebruikt worden om buurtgenoten te helpen investeren en EC Westerlicht maakt het mogelijk dat particulieren extra geld investeren in projecten, bijvoorbeeld voor mensen die niet zelf kunnen investeren.

Spijkers met koppen

Installateur Guus Lambalk liet zien dat bewoners rekening moeten houden met een investering tussen de drieduizend en zesduizend euro. Hij gaat er bij de investeringen van uit dat mensen stroom opwekken voor eigen gebruik. Lambalk ‘Als je meer opwekt dan je verbruikt draag je direct bij aan duurzame energie, en je krijgt er ook wat voor terug, maar je moet je investering doen met het oog op het verduurzamen van je eigen gebruik.’ Deelnemers aan de collectieve inkoop krijgen bezoek van Guus of van één van zijn collega’s om een offerte te maken die past bij uw huis en bij uw energieverbruik.

Korting

Inwoners van Oostoever kunnen rekenen op een korting van 5% die Lambalk geeft op de installatie van zonnepanelen. Als het aantal deelnemers meer is dan vijftig zal de korting 7,5% bedragen. Het is dus zaak dat iedereen die al besloten heeft mee te doen aan de inkoopactie één of twee buren overhaalt om ook mee te doen.

Schrijf vóór 1 februari in en pak die korting.

De groep bewoners van Oostoever heeft zichzelf tot het einde van de maand gegeven “Het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen is een eerste stap”, zegt initiatiefnemer Matthijs Elzinga.

Meer informatie

Mensen die meer willen weten over de zonnepanelen in Oostoever kunnen contact opnemen met Matthijs Elzinga via matthijs.elzinga@gmail.com

In het eerste weekend van januari voerde leden van de coöperatie Westerlicht campagne in Oostoever om mensen enthousiast te maken voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Plaats een reactie